Program Gastro SZEF prowadzi gospodarkę magazynową firmy w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich. Kontrola zużycia surowców Na podstawie założonych receptur  program wykonuje odpowiednie rozchody składników potraw, oblicza kalkulacje, marże, wsad do kotła oraz zapotrzebowanie surowcowe.

Dane programu są podstawą ewidencji materiałowej w cenach zakupu oraz gastronomicznych, również z automatyczną dekretacją do wybranych systemów finansowo-księgowych.

Gastro SZEF i Gastro POS – kompleksowe rozwiązanie dla gastronomii

Ogromną zaletą programu jest możliwość współpracy ze stanowiskami kelnerskimi POS wyposażonymi w monitory dotykowe, na których rejestrowana jest sprzedaż. Pozwala to stworzyć całościowy, skomputeryzowany system rozliczenia gastronomii od dostaw surowców, obrotu wewnątrz firmy jak i kontroli rozchodów surowców z tytułu sprzedaży potraw.

FUNKCJE PROGRAMU GASTRO SZEF

 • Rozliczanie magazynów i zużycia surowców w lokalu gastronomicznym

– prowadzenie gospodarki wielomagazynowej,
– obsługa firm posiadających wiele lokalizacji zdalnych (Gastro w sieci lokali gastronomicznych),
– pozwala na wprowadzanie dokumentów dostaw PZ, przesunięć międzymagazynowych MM, rozchodów wewnętrznych, z produkcji i ze sprzedaży;
– informuje o przekroczonych stanach minimalnych, maksymalnych i zalegających magazyny;
– prezentuje stany magazynowe bieżące i wsteczne;
– prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych;
– pozwala na wykonywanie rozchodów FIFO ze sprzedaży w/g zadanych receptur.

 •  Kontrola kosztów – Food Cost 

– prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych;
– umożliwia porównanie sprzedaży z kosztem;
– wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców;
– umożliwia wyliczenie marży potraw wraz z sygnalizacją przekroczenia zakładanego przedziału marży optymalnej; 

 •  Rozliczanie produkcji gastronomicznej 

– umożliwia produkcję wyrobów gotowych i półproduktów;
– posiada raporty produkcji dziennej;
– informuje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw),
– informuje o składnikach brakujących do przygotowania potraw. 

 •  Zaawansowana obsługa zamówień 

– uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców;
– umożliwia analizę zapotrzebowania na surowce;
– posiada moduł automatycznych zamówień; 

 •  Inwentaryzacje 

– umożliwia wprowadzanie dostaw metodą elektroniczną z plików lub inwentaryzatorów
– umożliwia wprowadzanie dokumentów MM, SN za pomocą inwentaryzatora 

 •  Usprawnienie zarządzania lokalem 

– prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego obroty;
– posiada moduł naliczania prowizji dla pracowników; 

 •  Rozliczenia i rabaty 

– kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową;
– kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe przy współpracy z Gastro POS; 

 •  Planowanie imprez 

– pozwala na planowanie imprez i wystawianie asygnat magazynowych do nich;
– prezentuje raporty historii artykułów; 

 •  Wystawianie faktur 

– posiada moduł fakturujący i sprzedaży. 

 •  Przejrzyste raporty 

– umożliwia przejrzystą prezentację sprzedaży potraw, napoi, itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów;
– wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągniętą marżę na każdy dzień i miesiąc.
– szczegółowe raportowanie stanowisk sprzedaży Gastro (raport podglądowy z POS) 

 •  Obsługa gastronomii zamkniętej 

– umożliwia prowadzenie diet, jadłospisów i asygnat (moduł gastronomii zamkniętej);
– prowadzi raporty żywienia dla gastronomii zamkniętej; 

 •  Eksport danych do innych systemów 

– umożliwia eksport do systemów finansowo księgowych;
– umożliwia eksport bazy towarowej do programu hotelowego CHART;
– program umożliwia eksport danych do plików: xls, txt, dbf, xml.

System komputerowy GASTRO SZEF może obsługiwać  sieć lokali oraz centralnie nimi  zarządzać.
Współpracuje również z  systemami księgowymi i eksportuje dane do systemów finansowo-księgowych.

Gastro SZEF Klasyka – w zależności od liczby posiadanych punktów sprzedażyCeny netto (punkty sprzedaży)
Dla 1 punktu sprzedaży1990,00 zł
Dla każdego kolejnego punktu sprzedaży790,00 zł
Gastronomia zamknięta3690,00 zł
Centralny Gastro SZEF5790,00 zł

W przypadku zakupu kolejnych pakietów programu Gastro SZEF przez tego samego klienta udzielana jest zniżka od zakupu kolejnych pakietów wysokości 10% ceny pakietu.

Interfejsy do programu Gastro Szef Ceny netto (jednego stanowiska)
Export danych do programów FK1590,00 zł
Interfejs „druga firma”1490,00 zł
Driver do określonego typu kas ECR1190,00 zł
Aktualizacje 
1 rok + miesiąc od daty zakupu20% wartości pakietu
Powyżej 13 miesięcy30% wartości pakietu
Usługa przepisania jednej licencji990,00 zł
Przejście z Gastro Szef Klasyka do Gastro Szef990,00 zł